Festiwale

Koncerty Rodem Warszawianin …

Dzięki pomocy finansowej Miasta Stołecznego Warszawy cieszący się dużym zainteresowaniem w ubiegłym roku projekt Rodem Warszawianin… ma kolejne odsłony w 2004 roku. Zaplanowane w czerwcu trzy koncerty z udziałem pianistów – Xaviera Muta z Hiszpanii (6 czerwca – w Zamku Ostrogskich), Wojciecha Świtały (13 czerwca – w Belwederze) oraz Julii Kociuban i Kwartetu Camerata z pianistką Eun Silk-Park (20 czerwca – w Zamku Ostrogskich) są przedsięwzięciem Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Podobnie jak w roku ubiegłym na jednym z koncertów – 13 czerwca w Belwederze – zabrzmi historyczny fortepian Erarda z 1849 roku. W Polsce zachowało się niewiele tego typu XIX-wiecznych instrumentów, ponadto większość z nich to eksponaty muzealne, na których gra nie jest już możliwa. Ten, przy którym zasiądzie Wojciech Świtała – dar Fundacji Ryszarda Krauzego dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina – został zbudowany przez słynną paryską firmę „Erard”. Nie różni się on konstrukcją od fortepianów znanych Fryderykowi Chopinowi, jest w doskonałym stanie technicznym i spełnia wszelkie wymogi instrumentu koncertowego.

Projekt Rodem Warszawianin… został zainaugurowany 5 czerwca 2003 roku koncertem w wykonaniu wiolonczelisty Dominika Połońskiego (laureat Paszportu „Polityki”) wraz z pianistką Katarzyną Rzeszutek i kontynuowany przez cały ubiegły rok w formie recitali, koncertów kameralnych i wykładów na Zamku Królewskim w Warszawie – trwał do 6 grudnia 2003 roku.

READ  Zwycięzcy 7. Amerykańskiego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina 2005