Artykuły

Zmiany na scenie chopinowskiej w Polsce

Dziś na specjalnej konferencji prasowej Prof. Ryszard Zimak, Rektor Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, został oficjalnie mianowany dyrektorem NIFC. Nominację wręczył mu osobiście Minister Kultury Waldemar Dąbrowski.

Konferencja stała się pretekstem do rozmowy na temat działalności narodowej instytucji kultury, utworzonej na mocy długo oczekiwanego „Porozumienia w sprawie ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina”, zawartego 9 czerwca 2005 roku pomiędzy Ministrem Kultury, Towarzystwem im. Fryderyka Chopina oraz Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina.

Obecni na konferencji wicedyrektorzy NIFC – Małgorzata Błoch-Wiśniewska, Albert Grudziński, Grzegorz Michalski i Stanisław Leszczyński – a także nowopowołany Szef Instytutu, Profesor Zimak, przedstawili bogaty plan działań, który ma zostać zrealizowany do 2010 roku – roku szczególnego ze względu na przypadającą wówczas dwusetną rocznicę urodzin kompozytora.

Najbliższe plany obejmują wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Chopinowskiego przy ul. Tamka 43. Wmurowania dokona Minister Waldemar Dąbrowski 10 września, czyli w ostatnim dniu rozpoczynającego się dziś wieczorem Festiwalu „Chopin i jego Europa”. Do czasu powstania Centrum NIFC i TiFC będą zajmować tymczasową siedzibę przy Pl. Piłsudskiego 9.

Trwają prace budowlane i remontowe w miejscach związanych z Chopinem. W Brochowie powstanie Ośrodek Kształcenia Pianistów wraz z bazą hotelową i noclegową. W Żelazowej Woli planowane jest między innymi przywrócenie świetności zabytkowemu parkowi otaczającemu dworek. W Sannikach utworzona zostanie instytucja kultury „Pałac w Sannikach” z bogatą bazą turystyczną i salami koncertowymi. Natomiast w Zamku Ostrogskich, gdzie mieściła się dotąd siedziba Towarzystwa im. F. Chopina, trwa remont dawnych pomieszczeń administracyjnych, gdzie teraz wystawiane będą chopinalia. TiFC może poszczycić się największymi na świecie zbiorami pamiątek po kompozytorze, których jednak do tej pory nie było gdzie wystawiać.

Jeszcze w tym roku wydane zostaną pierwsze 3 tomy dzieł Chopina w postaci faksymilowej. Pierwsza edycja, której limitowana wersja dla kolekcjonerów jest już dostępna, obejmie największy zachowany rękopis Chopina – Koncert f-moll op. 21. Do 2010 roku wydawanych ma być kilkanaście tytułów rocznie.

Zarówno TiFC, jak i NIFC będą kontynuować działalność edukacyjną i koncertową. Instytut, kładący nacisk na odtwarzanie brzmienia historycznego dzieł Chopina, zakupił fortepian Pleyela z 1848 roku, na którym – obok Erarda z 1849 roku będącego w posiadaniu NIFC od kilku lat – grać będą znakomici pianiści. Pianiści tej klasy co Fou T’song, który dokonał niedawno nagrania mazurków Chopina na Erardzie, oraz Nikolai Lugansky, którego interpretacja utworów kompozytora na Pleyelu, również zostanie utrwalona.

Opracowany jest już program przyszłorocznego festiwalu „Chopin i jego Europa”. Udział w nim jak również w programie edukacyjnym w Brochowie obiecała między innymi Martha Argerich.

Jednym z naczelnych celów przyświecających NIFC i TiFC jest stworzenie Muzeum Biograficznego im. Chopina, jak również biblioteki i czytelni chopinowskiej z prawdziwego zdarzenia. Przed organizacjami chopinowskimi z pewnością jeszcze daleka droga, jednak połączenie sił chopinologów i kierowanych przez nich placówek daje nadzieję, że ich trud już w bliskim czasie zacznie przynosić oczekiwane skutki. Wydaje się, że życzenie wyrażone przez Prof. Kazimierza Gierżoda „aby Chopin łączył, a nie dzielił” ma teraz ogromne szanse na wcielenie w życie.

READ  Chopina grać jak Chopina