Artykuły

Autograf Chopina w Polsce

W środę 19 lipca w Zamku Ostrogskich w Warszawie odbyła się szczególna prezentacja z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina po raz pierwszy publicznie przedstawił autograf Mazurka op. 6 nr 3 Chopina. Autograf został zakupiony przez NIFC w maju tego roku na aukcji zorganizowanej przez Dom Aukcyjny Sotheby’s w Londynie, gdzie został wystawiony na sprzedaż przez anonimowego właściciela. Wylicytowana kwota wyniosła 90 tys. funtów brytyjskich.

Autograf jest zapisany na wyrwanej ze sztambucha nieznanej osoby składce 2 kart, na której zachowały się jeszcze pozostałości sznurka wiążącego pamiętnik w całość. Wszystkie strony zapisane są tekstem muzycznym. Na pierwszej stronie znajduje się tytuł Mazur – określenie, jakim Chopin posługiwał się w odniesieniu do mazurków we wczesnym okresie twórczości. Na końcu utworu kompozytor zapisał fine oraz umieścił krótki podpis FChop. Na ostatniej stronie znajduje się wpis obcą ręką Chop go musi zagrać, co sugeruje, że właścicielem sztambucha był Polak lub Polka.

Wśród chopinologów nie ma zgodności, czy manuskrypt zawiera wersję wcześniejszą czy też późniejszą od publikowanej. Pewne jest natomiast to, że jest on jedynym zachowanym autografem utworu, który teraz wzbogaci zbiory Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.

Uroczystą prezentację uświetnił występ pianisty Cezarego Owerkowicza.

READ  Album Fotograficzny XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.